Vol 3, No 2 (2013)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
79-79
Shamsun Naher, Md. Mizanur Rahman, Shahin Aziz, S. M. Mahmudul Hasan, Md. Nurul Huda Bhuiyan, Md. Matiur Rahim, Aminul Ahsan,
PDF
80-82
Ravikumar Vejendla, Vasavi kudidhi, S. Sravanthi, G. Taruni, MD. Musthafa,
PDF
83-86
Sindhwal Raina, Kant Ravi, Kothiyal Preeti,
PDF
87-92
Yadav. P, Kant. R, Kothiyal P.,
PDF
93-96
Shilpa P. Chaudhari, Sadhana S. Kolhe, Mukesh P. Ratnaparakhi, Anuradha A. Ranpise,
PDF
97-103
Brijesh Kumar Duvey,
PDF
104-106
Mohammad Maaz, Mohammed Imran,
PDF
107-109
Binu Mathew, Abhilash Thomas, Suchandra Sen,
PDF
110-113
Amin Prakruti Mukund, Pachpute Dipali Subhash, Amin Pragati Mukund, Rakibe Vaishali Dnyaneshwar, Baisane Vrushali Vasantrao,
PDF
114-116
P. Narmada, K. Nalini, A. K. S. Bhujanga Rao, K. V. Jogi,
PDF
117-120
Erna C. Arollado, Imelda G Peňaa, Vina Rose A Dahilig,
PDF
121-123
Nitin P. Jain, Chandrashekhar D. Upasani, Usha N. Jain,
PDF
124-133
Dhivya R, Manimegalai K,
PDF
134-138
Lalit Mohan Pathak, Preeti Kothiyal,
PDF
139-143
Raksha Laxman Mhetre, Vishal Bhanudas Hol, Amrita Narayan Bajaj, Ram Jadhav,
PDF
144-147
Triveni, , Kuldeep Kumar, Amit Kumar Singh, Rahul Kumar, Vaishnavee Gupta, Kishu Tripathi,
PDF
148-151
Waghulde S., Naik P. P., Gorde N., Juvatkar P., Shirodkar P. Y., Kale M. K.,
PDF
152-160
Najar Urfan Nabi, Kumar Neeraj, Kant Ravi, Kothiyal Preeti,
PDF
161-165
Haja Sherief Sheik, Niraimathi Vedhaiyan, Sengottuvelu Singaravel,
PDF
166-169