Vol 4, No 3 (2014)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
144-144
T. Regupathi, K. Chitra, K. Ruckmani, S. Nagarajan, K. G. Lalitha,
PDF
145-149
Kiran B. Aher, Girija B. Bhavar, Hemant P Joshi, Sanjay R. Chaudhari,
PDF
150-156
M.Vijaya Bhargavi,
PDF
157-163
Yashoda Kambar, Vivek M. N., Manasa M, Vinayaka K. S, Mallikarjun N, Prashith Kekuda T.R.,
PDF
164-168
Shahin Aziz, Koushik Saha, Nasim Sultana, Nazim Uddin Ahmed, Sahana Parveen,
PDF
169-172
Shamsun Naher, Md. Mostak Ahmad, Shahin Aziz, S. M. Mahmudul Hassan, Mala Khan, Mirola Afroze,
PDF
173-175
Saleh Kassem Algfri, Nasr Abdu Galib, Ramzi Tariq Munaiem,
PDF
176-178
K. Kalimuthu, R. Prabakaran, V. Preetha,
PDF
179-181
T. Sasikala, R. Prabakaran, S. Sabitha,
PDF
182-186
Saini Neera, Byadgi P. S.,
PDF
187-193
Vidhya S., Velpandian V., Pitchiah Kumar M., Kumar A., Banumathi V.,
PDF
194-198
Jayanthi C. R., Shwetha H., Kavitha Rajarathna,
PDF
199-200
Neha Tiwari, Ashutosh Mishra, Ganesh Bhatt, Anil Chaudhary,
PDF
201-204
Monica Kapoor, S. L. Harikumar, Amarjot Kaur Grewal,
PDF
205-209