Vol 1, No 6 (2012)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
342-342
Anowi Chinedu Fred, Okonkwo Chiedozie, C. A. Agbata, Emma Ezeokafor,
PDF
343-346
Sudhanshu ., Nidhi Rao, Sandhya Mittal, Ekta Menghani,
PDF
347-349
Kadam Prasad V., Yadav Kavita N., Navasare Vidya S., Bhilwade Sumeet K., Patil Manohar J.,
PDF
350-353
Salave Ashok Punjaji,
PDF
354-356
Suvarna Prabhakar Gajare, Supriya S. Mahajan,
PDF
357-362
S. K. Bais, Sanjay Shrirao, Avinash Jiddewar, R. L. Bakal,
PDF
363-366
Shahin Aziz, S. M. Mahmudul Hassan, Sudum Nandi, Shamsun Naher, Shudangshu Kumar Roy, Ram Proshad Sarkar, Hemayet Hossain,
PDF
367-370
Hemayet Hossain, Shubhra Kanti Dey, Arpona Hira, Md. Sariful Islam Howlader, Arif Ahmed, Saima Sultana,
PDF
371-374
Swapna Aleti, Haritha Karaturi, C. V. S. Subrahmanyam, M. Lakshmi Narasu,
PDF
375-378
Jaikishan Khatri, Mugdha Karde, Savita Yadav, S. S. Bhalerao,
PDF
379-384
Yogesh Chaudhari, Manisha Badhe, E. P. Kumar, Hardik Mody, Rashmi Kokardekar,
PDF
385-386
Manjunatha B. K., Abhilash N., Vinay Hegde, Suchitra M. N., Vidya S. M.,
PDF
387-390
Tailor Chandra Shekhar, Goyal Anju,
PDF
391-395
Priyanka Kantivan Goswami, Anubha Khale, Sunita Ogale,
PDF
396-402
Yogesh Modhave,
PDF
403-405
A. Roseline,
PDF
406-406