Vol 1, No 4 (2012)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
141-141
S. M. Patil, R. Saini,
PDF
142-145
Neelapu Neelima, Muvvala Sudhakar, Mrityunjaya B. Patil, B. V. S. Lakshmi,
PDF
146-155
Kunal M. Gokhale, Ojas Wagal, Aashish Kanitkar,
PDF
156-160
Jayasree T., Arpitha T., Kavitha R., Kishan P. V.,
PDF
161-165
V. A. Bairagi, N. Sadu, K. L. Senthilkumar, Y. Ahire,
PDF
166-171
Salave A. P., P. G. Diwakar, P. G. Reddy,
PDF
172-177
Hemayet Hossain, A. F. M. Shahid-Ud-Daula, Ismet Ara Jahan, Ishrat Nimmi, Kamrul Hasan, Muhammad Mahbubul Haq,
PDF
178-186
Ekta Menghani, Mohit Soni,
PDF
187-193
Helen Mary Piramila B., Lakshmi Prabha A., Nandagopalan V., Leo Stanley A.,
PDF
194-202
Avish D. Maru, Rajendra K. Surawase, Prashant V. Bodhe,
PDF
203-207
L. Aswani Nageen, N. Vishal Gupta, N. S. Natasha, R. Sudeendra Bhat, P. Yogita,
PDF
208-214
Anshul Chawla, Ramandeep Kaur, Anil Kumar Sharma,
PDF
215-232