Vol 1, No 3 (2011)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
89-89
R. Deveswaran, V. Gurumurthy, S. Bharath, B. V. Basavaraj, V. Madhavan,
PDF
90-95
S. K. Nimbal, N. Venkatrao, Shivakumar Ladde, Basavraj Pujar,
PDF
96-101
U. J. Joshi, K. M. Gokhale, A. P. Kanitkar,
PDF
102-106
Yogesh Chaudhari, E. P. Kumar, Manisha Badhe, Hardik R. Mody, Vamshikrishna B. Acharya,
PDF
107-111
A. Leo Stanley, V. Alex Ramani, A. Ramachandran,
PDF
112-116
Oseni Lateef Adebayo, Alphonse Prince Kofi,
PDF
117-123
Tekeshwar Kumar, Yogesh Kumar Larokar Larokar, Shiv Kumar Iyer, Arvind Kumar, D. K. Tripathi,
PDF
124-133
Pratik M. Pawar,
PDF
134-139
Uma Bhandari,
PDF
140-140