Vol 1, No 5 (2012)

Table of Contents

Articles

Chief Editor
PDF
233
Md. Musfizur Hassan, A. F. M. Shahid-Ud-Daula, Ismet Ara Jahan, Ishrat Nimmi, Tarek Adnan, Abdullah Al-Mansur, Hemayet Hossain
PDF
234-241
Vinod H. Gupta, Mahendra A. Gunjal, Shaijesh S. Wankhede, Vishal S. Deshmukh, Archana R. Juvekar
PDF
242-246
CH Venkata Reddiah, P. Rama Devi, K. Mukkanti, Srinivasarao Katari
PDF
247-256
Sanchita Sharmin Chowdhury, Muslima Begum, Sukalyan Kumar Kundu, Md. Rafiquzzaman
PDF
257-262
Usha M., Reginald Appavoo M., Immanuel G.
PDF
263-270
Katari Srinivasaro, Vinayk Gorule, Venkata Krishna Akula
PDF
271-275
Premlata Singariya, Padma Kumar, Krishan Kumar Mourya
PDF
276-282
Rajeev Nema, Parul Jain, Sarita Khare, Alka Pradhan, Abhishek Gupta, Dharmendra Singh
PDF
283-286
M. V. V. V. Sekhar Reddy, G. Chakshusmathi, M. Lakshmi Narasu
PDF
287-291
Sariful Islam Howlader, Md. Jamil Ahmed Shilpi, Shubhra Kanti Dey, Arpona Hira, Ferdoushi Jahan, Md. Hemayet Hossain
PDF
292-296
Anusuya M. R., Kiran B.
PDF
297-300
Otra Kumar, A. Prameela Rani
PDF
301-305
U. Subasini, S. Thenmozhi, D. Sathyamurthy, G. Victor Rajamanickam
PDF
306-312
Jyoti Sahu, Pushpendra Kumar Patel, Balakrishna Dubey
PDF
313-321
Rakesh R. Somani, Amruta A. Sabnis, Amruta V. Vaidya
PDF
322-331
Pushpendra K. Patel, Jyoti Sahu, Lokesh Sahu, Narendra K. Prajapati, B. K. Dubey
PDF
332-341