Vol 1, No 3 (2011)

Table of Contents

Articles

Chief Editor
PDF
89
R. Deveswaran, V. Gurumurthy, S. Bharath, B. V. Basavaraj, V. Madhavan
PDF
90-95
S. K. Nimbal, N. Venkatrao, Shivakumar Ladde, Basavraj Pujar
PDF
96-101
U. J. Joshi, K. M. Gokhale, A. P. Kanitkar
PDF
102-106
Yogesh Chaudhari, E. P. Kumar, Manisha Badhe, Hardik R. Mody, Vamshikrishna B. Acharya
PDF
107-111
A. Leo Stanley, V. Alex Ramani, A. Ramachandran
PDF
112-116
Oseni Lateef Adebayo, Alphonse Prince Kofi
PDF
117-123
Tekeshwar Kumar, Yogesh Kumar Larokar Larokar, Shiv Kumar Iyer, Arvind Kumar, D. K. Tripathi
PDF
124-133
Pratik M. Pawar
PDF
134-139
Uma Bhandari
PDF
140